Пресса44° — 10° MODENA

38 800

30° — 31° GIZA

117 300

53° — 9° HAMBURG

82 500